Kas raksturīgs privātskolām?

Kas raksturīgs privātskolām?

Kā zināms, Latvijā pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība valsts un pašvaldību skolās visiem pieejama bez maksas, tomēr ir cilvēki, kas par šiem izglītības līmeņiem ir gatavi maksāt ļoti lielu naudu un sūtīt savus bērnus privātskolās. Tiek uzskatīts, ka privātskolās izglītības līmenis ir daudz augstāks un tajās mācoties, bērns apgūs daudz vairāk. Vai tā tiešām ir un ar kādām metodēm tad var panākt labāku skolēnu izglītošanu creditos en linea?

Mācības privātskolās patiešām visai krasi atšķiras no mācībām valsts un pašvaldību izglītības iestādēs. Pirmkārt, privātskolas ir iespējams ieviest dažādas jaunas, oriģinālas mācību metodes, ko birokrātijas un likumu dēļ nevar ieviest pārējās izglītības iestādēs. Tā kā valsts un pašvaldību iestādes pilnībā sponsorē šīs institūcijas, tās arī diktē noteikumus. Tiek izveidotas mācību programmas un noteiktas mācību metodes. Pedagogiem ir ļoti ierobežotas iespējas ieviest oriģinālas mācību metodes, kas attīsta radošumu, jo tā var nākties novirzīties no mācību programmas. Privātskolās, pedagogi nereti izmanto jaunākās mācību metodes, kuru efektivitāte pierādīta jaunos, inovatīvos pētījumos. Tas nozīmē, ka privātskolas var dzīvot līdzi laikam un piedāvāt saviem audzēkņiem ko jaunu, aizraujošu un reizē izglītojošu. Piemēram, daudzas privātskolas piekopj “mācīties darot” principus un metodes, kas daudz vieglāk ļauj sasaistīt teoriju ar dzīvi un izprast tiešām noderīgas lietas, nevis tikai iekalt no galvas teoriju. Tas gan nenozīmē, ka privātskolām nav jāiekļaujas nekādos standartos. Pamata mācību programmai tāpat jāseko, jo centralizētie eksāmeni visiem ir vienādi.

Arī privātajām izglītības iestādēm ir pienākums īstenot izglītības standartā ietvertās prasības. Tas nozīmē, ka visiem ir jākārto vienādi valsts noteiktie pārbaudes darbi, kā arī jānodrošina noteiktais mācību stundu skaits noteiktajos obligātajos mācību priekšmetos. Arī stundu plāni tomēr ir standartizēti. Izņēmums ir pamatskolas, kas piedāvā noteiktu virzienu mācību programmas, taču tas attiecas arī uz pašvaldības izglītības iestādēm.

Vēl privātajām skolām ir raksturīgi tas, ka tās ir nelielas. Privātskolu klasēs parasti ir vien līdz desmit skolēniem. Tas nodrošina individuālu pieeju ikvienam. Pedagogam tik mazās klasēs ir iespējams pieiet pie ikviena skolēna un sniegt individuālas konsultācijas, ja kaut kas nav saprotams. Tāpat arī pašu pedagogu skaits ir neliels, kas var nodrošināt sadarbību. Valts un pašvaldību izglītības iestādēs nereti mācību vielas tēmas pārklājas vai, tieši pretēji, kaut kas tiek izlaists, jo pedagogi uzskata, ka konkrēto tematu jāmāca citā priekšmetā. Privātskolās pedagogi sadarbojas un veido vienotu mācību programmu. Katrs priekšmets viens otru papildina, taču tie būtiski nepārklājas creditos sin aval.

Kā zināms, par privātskolām skolēnu vecāki maksā paši. Privātskolu cenas ir ļoti dažādas. Tās svārstās no dažiem desmitiem līdz pat vairākiem simtiem eiro mēnesī. Bieži vien šī iemesla dēļ rodas jautājums – vai tas ir tā vērts. Vai tiešām pamatskolas var nodrošināt daudz augstāku izglītības līmeni? Viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu nav. Ja runājam par centralizēto eksāmenu un olimpiāžu rezultātiem, tad privātskolas nebūt nav topu augšgalā, taču tas vēl nenozīmē, ka privātskolu pieeja nav pārāka. Daudzi izcilnieki mācās pašvaldību un valsts skolās, jo privātskolas nevar atļauties. Tāpat ka bagāto vecāku bērni, kas var atļauties mācīties privātskolās ne vienmēr ir īpaši apdāvināti. Lielākā daļa ir vidusmēra skolēni, tāpēc rezultāti arī ne vienmēr ir izcili. Tomēr to, ka privātskolas var nodrošināt individuālāku pieeju gan varam apgalvot diezgan droši.

Padlies apr rakstu – rapidos24.mx!